Κολιέ

393 προϊόντα
 • Merbabe Judy Silver Necklace Merbabe Judy Silver Necklace

  Merbabe

  Judy Silver Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 70,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Merbabe Judy Gold-plated Necklace Merbabe Judy Gold-plated Necklace

  Merbabe

  Judy Gold-plated Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 70,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Merbabe Marisol Gold-plated Necklace Merbabe Marisol Gold-plated Necklace

  Merbabe

  Marisol Gold-plated Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 59,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Merbabe Raisa Gold-plated Necklace Merbabe Raisa Gold-plated Necklace

  Merbabe

  Raisa Gold-plated Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 59,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Merbabe Zendaya Gold-plated Choker Merbabe Zendaya Gold-plated Choker

  Merbabe

  Zendaya Gold-plated Choker

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 85,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Merbabe Zendaya Silver Choker Merbabe Zendaya Silver Choker

  Merbabe

  Zendaya Silver Choker

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 85,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Merbabe Kalei Gold-plated Necklace Kalei Gold-plated Necklace

  Merbabe

  Kalei Gold-plated Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 59,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Merbabe Azaria Gold-plated Necklace Merbabe Azaria Gold-plated Necklace

  Merbabe

  Azaria Gold-plated Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 49,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Merbabe Reina Gold-plated Choker Merbabe Reina Gold-plated Choker

  Merbabe

  Reina Gold-plated Choker

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 69,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Merbabe Narcisi Gold-plated Necklace Narcisi Gold-plated Necklace

  Merbabe

  Narcisi Gold-plated Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 39,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Merbabe Sharon ID Gold-plated Chain Necklace Sharon ID Gold-plated Chain Necklace

  Merbabe

  Sharon ID Gold-plated Chain Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 75,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Merbabe Sharon ID Silver Chain Necklace Merbabe Sharon ID Silver Chain Necklace

  Merbabe

  Sharon ID Silver Chain Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 75,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Merbabe Nyla Gold-plated Chain Necklace Nyla Gold-plated Chain Necklace

  Merbabe

  Nyla Gold-plated Chain Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 79,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Merbabe Melissa Gold-plated Choker Melissa Gold-plated Choker

  Merbabe

  Melissa Gold-plated Choker

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 49,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Merbabe Virginia Gold-plated Chain Necklace Virginia Gold-plated Chain Necklace

  Merbabe

  Virginia Gold-plated Chain Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 69,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Hermina Athens Ygieia Charm Silver Ygieia Charm Silver

  Hermina Athens

  Ygieia Charm Silver

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 38,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Hermina Athens Ygieia Charm Gold-plated Silver Ygieia Charm Gold-plated Silver

  Hermina Athens

  Ygieia Charm Gold-plated Silver

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 44,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Merbabe Andre Gold-plated Mesh Choker Andre Gold-plated Mesh Choker

  Merbabe

  Andre Gold-plated Mesh Choker

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 49,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Merbabe Harper Luxury Silver Chain Necklace Harper Luxury Silver Chain Necklace

  Merbabe

  Harper Luxury Silver Chain Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 190,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Merbabe Harper Luxury Gold-plated Chain Necklace Harper Luxury Gold-plated Chain Necklace

  Merbabe

  Harper Luxury Gold-plated Chain Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 190,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Merbabe Lynx Gold-plated Necklace Lynx Gold-plated Necklace

  Merbabe

  Lynx Gold-plated Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 45,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Merbabe Gemma Set Gold-plated Necklace Merbabe Gemma Set Gold-plated Necklace

  Merbabe

  Gemma Set Gold-plated Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 45,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Hermina Athens Julie Pearl Choker Julie Pearl Choker

  Hermina Athens

  Julie Pearl Choker

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 145,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Hermina Athens Fedra Pearl Necklace Fedra Pearl Necklace

  Hermina Athens

  Fedra Pearl Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 95,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Hermina Athens Viktor Chain Necklace - Gold plated Silver Viktor Chain Necklace - Gold plated Silver

  Hermina Athens

  Viktor Chain Necklace - Gold plated Silver

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 135,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Hermina Athens Inoe Viktor Choker Bracelet Inoe Viktor Choker Bracelet

  Hermina Athens

  Inoe Viktor Choker Bracelet

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 223,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Hermina Athens Inoe Thin Chain Necklace Inoe Thin Chain Necklace

  Hermina Athens

  Inoe Thin Chain Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 122,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Hermina Athens Minoas Sealstone Oval Pearl Necklace Minoas Sealstone Oval Pearl Necklace

  Hermina Athens

  Minoas Sealstone Oval Pearl Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 149,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Hermina Athens Arabian Nights Emerald Necklace Arabian Nights Emerald Necklace

  Hermina Athens

  Arabian Nights Emerald Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 68,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Hermina Athens Arabian Nights Aqua Necklace Arabian Nights Aqua Necklace

  Hermina Athens

  Arabian Nights Aqua Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 68,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Hermina Athens Venetia Enamel Bronze Chain Necklace Hermina Athens Venetia Enamel Bronze Chain Necklace

  Hermina Athens

  Venetia Enamel Bronze Chain Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 157,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Hermina Athens Moonlight Chain Necklace Moonlight Chain Necklace

  Hermina Athens

  Moonlight Chain Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 165,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Hermina Athens Tyche Mini Charms Chain Necklace Tyche Mini Charms Chain Necklace

  Hermina Athens

  Tyche Mini Charms Chain Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 162,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Mayol Montego Bay Turquoise Necklace Mayol Montego Bay Turquoise Necklace

  Mayol

  Montego Bay Turquoise Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 180,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Mayol Club Paradise Turquoise Necklace Club Paradise Turquoise Necklace

  Mayol

  Club Paradise Turquoise Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 180,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Mayol Blue Lagoon Turquoise Necklace Mayol Blue Lagoon Turquoise Necklace

  Mayol

  Blue Lagoon Turquoise Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 180,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Mayol It's Britney, beach Turquoise Necklace Mayol It's Britney, beach Turquoise Necklace

  Mayol

  It's Britney, beach Turquoise Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 70,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Mayol Xanadu Turquoise Necklace Xanadu Turquoise Necklace

  Mayol

  Xanadu Turquoise Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 126,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Mayol Sarah Michelle Necklace Mayol Sarah Michelle Necklace

  Mayol

  Sarah Michelle Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 195,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Mayol Gretchen Heart Necklace Gretchen Heart Necklace

  Mayol

  Gretchen Heart Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 120,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Mayol Big Blue Necklace Mayol Big Blue Necklace

  Mayol

  Big Blue Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 90,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Mayol Ursula Necklace Mayol Ursula Necklace

  Mayol

  Ursula Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 90,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Mayol Leap of Faith Turquoise Necklace Leap of Faith Turquoise Necklace

  Mayol

  Leap of Faith Turquoise Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 75,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Mayol The Floof Pearl Necklace The Floof Pearl Necklace

  Mayol

  The Floof Pearl Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 160,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Mayol Casey Necklace Casey Necklace

  Mayol

  Casey Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 144,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Mayol Lambada Shell Choker Lambada Shell Choker

  Mayol

  Lambada Shell Choker

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 66,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Mayol Bubbles Necklace Bubbles Necklace

  Mayol

  Bubbles Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 90,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Katerina Vassou Pure επίχρυσο κολιέ Pure επίχρυσο κολιέ

  Katerina Vassou

  Pure επίχρυσο κολιέ

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 109,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Katerina Vassou Columbine επίχρυσο κολιέ με μαργαριτάρια Columbine επίχρυσο κολιέ με μαργαριτάρια

  Katerina Vassou

  Columbine επίχρυσο κολιέ με μαργαριτάρια

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 175,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Katerina Vassou Periwinkle επίχρυσο κολιέ με μαργαριτάρια Periwinkle επίχρυσο κολιέ με μαργαριτάρια

  Katerina Vassou

  Periwinkle επίχρυσο κολιέ με μαργαριτάρια

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 169,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Katerina Vassou Musette επίχρυσο κολιέ με μαργαριτάρι Musette επίχρυσο κολιέ με μαργαριτάρι

  Katerina Vassou

  Musette επίχρυσο κολιέ με μαργαριτάρι

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 199,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Katerina Vassou Tulip επίχρυσο κολιέ με τοπάζι Tulip επίχρυσο κολιέ με τοπάζι

  Katerina Vassou

  Tulip επίχρυσο κολιέ με τοπάζι

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 199,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Katerina Vassou Alstroemeria επίχρυσο κολιέ με πράσινο αχάτη Alstroemeria επίχρυσο κολιέ με πράσινο αχάτη

  Katerina Vassou

  Alstroemeria επίχρυσο κολιέ με πράσινο αχάτη

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 139,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Katerina Vassou Alstroemeria επίχρυσο κολιέ με μαύρο αχάτη Alstroemeria επίχρυσο κολιέ με μαύρο αχάτη

  Katerina Vassou

  Alstroemeria επίχρυσο κολιέ με μαύρο αχάτη

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 129,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Katerina Vassou Aviana επίχρυσο κολιέ με χαλαζία Aviana επίχρυσο κολιέ με χαλαζία

  Katerina Vassou

  Aviana επίχρυσο κολιέ με χαλαζία

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 169,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Katerina Vassou Willow επίχρυσο και επιμεταλλωμένο κολιέ Willow επίχρυσο και επιμεταλλωμένο κολιέ

  Katerina Vassou

  Willow επίχρυσο και επιμεταλλωμένο κολιέ

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 115,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Katerina Vassou Stormi επίχρυσο κολιέ με χαλαζία Stormi επίχρυσο κολιέ με χαλαζία

  Katerina Vassou

  Stormi επίχρυσο κολιέ με χαλαζία

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 135,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Marianna Lemos Mama White Crystals Necklace Mama White Crystals Necklace

  Marianna Lemos

  Mama White Crystals Necklace

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 120,00
  • ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Antonia Karra Anita Hearts Necklace Silver Anita Hearts Necklace Silver

  Antonia Karra

  Anita Hearts Necklace Silver

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 325,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
 • Antonia Karra Celestial Necklace Gold plated Silver Celestial Necklace Gold plated Silver

  Antonia Karra

  Celestial Necklace Gold plated Silver

  Ποσό έκπτωσης
  -%
  € 225,00
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ